Ali Kotan

Eserin AdıFigürler
TekniğiManufle tuval üzerine yağlıboya
Boyutları85 X 115 cm
Yılı2005

Ali Kotan (1959 – )

1984’te Ankara GEE Resim-İş Bölümünü bitirdi. Grupların dışında kalmaya ve bağımsız çalışmaya özen gösterdi. Çeşitli karma sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini 1985’te, Ankara’da (Devlet Galerisi) açtı. Boya resmin yanında özgün baskı dalında da ürünler verdi. Sanatçı 28 Kişisel sergi açmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunan sanatçı 1986 -1988 yıllan arasında 6 ulusal ödüle layık görülmüştür. Sanatçı halen Ankara da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Gövdesel formun, insan enerjisini dışa vuran anlatımcı ifade olanaklarını, toplumsal bir dinamizmle bütünleştirdiği resimleri, insanın tükenmezliği ve dayanışma gücü çevresinde anlam kazanır. Boyanın esnek oluşumları, taşkın ve kabına sığmaz bir devinimi dışlaştırmakta başlıca etken olarak değerlendirilir. Özellikle 1980’li yıllarda, gerçekliğin sorgulanmasını temel alan genç kuşağın köktenci değişime yönelik eğilimleri kapsamında, bu kuşakla özdeş tavırların içinde yer alır.

Diğer Eserleri