Komet

Eserin Adı
TekniğiTuval üzerine pres kağıt yağlıboya
Boyutları74 x 45 cm
Yılı

Komet (Gürkan Coşkun) ( Çorum, 1941 – 2022)

22 Temmuz 1941 ’de Çorum’da doğdu. Asıl adı Mehmet Gürkan Coşkun’dur. 1960-1967 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü’nde eğitim gördü. Zeki Faik İzer ve Bedri Rahmi Eyuboğlu atölyelerinde çalıştı. 1971’de Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitti. Orada bir süre Vincennes Üniversitesi’ne devam etti. 1965’ten sonra yurt içinde ve dışında pek çok grup sergisine katıldı. 1967’de Uluslararası Kültür Şenliği Sergisi ikinci resim ödülünü kazandı. İlk kişisel sergisini 1974’te Rouen’ de açtı. Türkiye’de on beş, Paris’te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel’de ise birer kişisel sergi açan ressam ayrıca pek çok uluslararası sergiye katıldı. Halen Paris’te yaşamaktadır.

Genelde hayal ile gerçeği harmanlayan eserler verdi. Önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007 yılında kitap olarak yayınlandı.

“Kuyruklu yıldız” anlamına da gelen Komet adını, bir müzik grubundan esinlenerek aldı, daha çok bu isimle anılır.

Kornet, ton değerlerine dayalı bir renk anlayışı içinde boyayı saydam olabilecek kadar ince kullanmış ve dışavurumcu (ekspresyonist) bir yaklaşımla 1980’lerin “yeni figürasyon” adı verilen anlayışı içinde kendini kabul ettirmiş bir ressamdır. Genellikle bir ya da birkaç figürlü kompozisyonlarında yer yer biçimlerini bozduğu (deforme ettiği) figürlerini açık bir mekâna yerleştirir. Bu resimlerinin bazılarında figürleri, geometrik çizgilerle belirlediği saydam yüzeylerle sınırlar. Resimlerinde bireyin psikolojik iletişimlerini, yalnızlığı ve yabancılaşması doğrultusunda, ama toplumsal bilinci de içeren bir tavırla işler. Koyu boşluklar, geniş siyah alanlar ve açık manzaralar kullanarak insan dramını vurgular. Şiirsel anlanma yer yer grafik öğeler de ekler. Ölüm, grotesk, saçma, satir, onun sanatında egemen olan temalardır. Kullandığı doğa dışı ışıkla izleyicide gerçeküstünü çağrıştıran bir izlenim yaratır. Yapıtlarında Francis Bacon’un, Hareketli Soyut’ un (Action Painting) ve Gerçek üstücülük’ün otomatizm öğesinin etkileri sezilir.

Diğer Eserleri