Arıkanlı Yapı İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arıkanlı Yapı İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arıkanlı Yapı İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ebru Arıkan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eda Arıkan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon 981 bin TL sermaye ile 2 Mayıs'ta Sarıyer'de kuruldu.

Arıkanlı Yapı İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, şehir ve imar planları hazırlamak, durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarını yapmak. Parselasyon planları ile imar-ıslah planlarını hazırlamak ve uygulama işlemlerini yapmak. ı.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. j.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. l. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. m. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. n.Her Türlü trafik levhası, sinyalizasyon işleri, yol boya çizim işleri ile boya, parke ve cam, cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. o. İş makinaları, inşaat makinaları ve kira nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek. p. Yapı sanayiinde kullanılan her türlü malzemenin imalatı ve bunlarla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesini yapmak. r.Konusuyla ilgili yedek parça, aksam, makina teçhizat gibi her türlü mamülleri almak, satmak, ihraç ve ithal etmek. s.Konusuyla ilgili fabrika, imalathane ve atelye kurmak, işletmek, bunları satın almak, kiraya vermek, satmak, kiralamak. t. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak, vermek, üçüncü şahısların borçları için kefalet ve teminat vermek. u. Bu konularla ilgili teknik müşavirlik, distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentalık, başta bilumum inşaat malzemeleri olmak üzere kimyevi maddeler, konfeksiyon ve tekstil ürünleri, gıda maddeleri ve diğer her türlü ticari malların ihracatını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak, ve bu konularda kurulmuş, kurulacak şirketlere iştirak etmek. v.Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek gerektiğinde satış ve teşhir mağazaları açmak, menkul ve gayrimenkul mallar almak ve rehin ve ipotek tesis etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ettirmek, bunları fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmekten ibarettir. y. Şirketin maksat ve mevzuunda yazılmayan bir iş yapılmak istendiğinde önce Genel Kurul Kararı alınır, bu karar sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde ise T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulur.

Arıkanlı Yapı İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Giz 2000 Plaza7 / 5  

Haber Sahibi

Tarih

02 Mayıs 2016

Etiketler

2016