Eğitime katkı, en güzel yılbaşı hediyesi

Eğitime katkı, en güzel yılbaşı hediyesi

KALKINMANIN, "güven" içinde yaşamanın temelini oluşturan "eğitim" bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor.

Oysa, yediden yetmişe hepimizin "eğitim" isteği, ihtiyacı günden güne çoğalıyor.

Bırakınız köy okullannı, büyük kentlerimizde dahi "eğitim" ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemiyor.

Her şeyden önce, her eğitim yılında öğretmen açığımız büyüyor.

İktidarlar, özellikle "öğretmen" yetiştirilmesi veya görevlendirilmesi konusunda "politik" davranıyor.

Hâlâ, araçsız-gereçsiz, 60-70 öğrencilik "çifte tedrisattan kurtulmanın yollan bulunamıyor.

Estirilen eleştiri rüzgârıyla, atılan başanlı adımların altını çizerken, artık "bilgisayar"!!, hatta 'TV ekranlı" bir eğitimin yakalanması gereği tartışılıyor.

Ne yapıp yapıp ilköğretimden itibaren "bilgisayarlı, "TV"li eğitimi kesinlikle devreye sokmamız gerekiyor.

Gerçekten de, eğitimin önünde, bir dönemi kapatıp "elektronik" döneme geçme “zorunluluğu" bulunuyor.

Ne var ki, bu nüfus artışı ortamında, her yıl çoğalan eğitim harcamalannın sadece "devlet" tarafından karşılanması, politikacılanmızın uzun yıllardan beri sürdürdükleri "politikasızlık" yüzünden imkânsız görünüyor.

Yeni bir yıla girilmek üzereyken 17 milyon gencin "eğitim" gördüğü gözönüne alınırsa, durum kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Eğitim sorununu çözememe gibi bir "felaket"in Türkiye'yi temelinden sarsma tehlikesi, vatandaşlanmızı tedirgin edip harekete geçiriyor.

 

Haber Sahibi

Ortadoğu - Kenan Akın

Tarih

22 Aralık 2005

Etiketler

2005