21. yüzyılın insanını yetiştiriyor

21. yüzyılın insanını yetiştiriyor

Her türlü bilimsel, teknolojik ve estetik ölçütler gözetilerek yapılandırılan MEF Okulları, gelecek çağların model okulu olma amacını taşıyor.

EF Okulları, İstanbul'da, Ortaköv ile Ulus'u birleştiren Ambaıiıdere Mevkii'nde 39 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılandırıldı. Kuruluş çalışmaları sekiz yılı aşkın bir süre olan ve Amerika, Japonya, İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Rusya'nın eğitim sistemleri yerinde in-celendikten sonra kurulan MEF Okulları'nda tüm program ve etkinlikler öğrenci ve velilerin mutluluğu doğrultusunda hazırlandı.

MEF Eğitim Kampusu'nda Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Uluslararası Okul bulunuyor. MEF Uluslararası Okulu, yabancı uyruklu kişilerin yabancı pasaportlu çocuklarına yönelik eğitim veriyor. Bu nedenle eğitim programları diğer ülkelerdeki uluslararası okulların programlarına paralel olarak uygulanıyor. 21. yüzyıla girdiğimiz ve eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta 22. yüzyıla doğru yol aldığımız şu günlerde MEF Okulları; kendini sürekli yenileyen, değişimleri izleyen seçkin öğretim ve yönetim kadrosu, yetenekli ve azimli öğrencileri, değerli velileri ile gelecek çağların 'Model Okulu' olma yönündeki çalışmalarına devam

Genel Müdür Yardımcısı Ebru Arıkan, MEF Okulları'nı anlatıyor.

MEF Okulları'nın kuruluş amacı nedir?

EBRU ARIKAN: Sürekli değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmenin en doğru, en güvenilir yolu eğitimdir. MEF Okulları bu inancın bir ürünü olarak doğdu. Temel eğitim felsefesi değişen dünyaya uyum sağlayabilen, sorumluluğunun bilincinde, çalışma ve başarma güdüsü yüksek, dünya insanlarıyla iletişim kurabilecek evrensel değerlere salıip bireyler yetiştirmektir. MEF Okulları öğrencileri; düşüncelerini doğru ve tam olarak ifade edebilen, olaylar, kişiler, nesneler arasında ilişki kurabilen, bilimin ve teknolojinin gelişmesini sürekli izleyen, bilgiyi edinme yollarını ve kullanma yöntemlerini iyi bilen bireyler olarak yetiştirilmektedir. MEF Okulları’nın temel yaklaşımı, bireyin çok yönlü gelişimini gözeterek onu toplumda işlevli kılmak, sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşen dünyaya hazırlamaktır.

Açıkladığınız felsefe doğrultusunda amaçlarınıza ulaşabilmek içiıı öğrencilere ne tür bir eğitim programı uyguluyorsunuz?

EBRU ARIKAN: MEF Okulları'nda öğrenci merkezli eğilim uygulanmaktadır. Anaokulu' ndan başlayarak İlköğretim Okulu ve Lise' de öğretim programları, öğrencilerin bedensel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişim alanlarında çok ve tüm yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla bir etkinlik sistemi şeklinde düzenlenmektedir. MEF Okulları’nda Anaokulu, İlköğeretim Okulu, Lise arasında öğretim programları, organizasyon ve içerik açılarından tam bir bütünleşme sağlanmıştır. Tüm programlar 'Bilim Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, bilimsel eğitim felsefesi temelinde; Türkçe ve yabancı dil eğitimine, temel bilimlere, çağdaş insan ilişkilerine ve çağdaş sanat yaklaşımlarına dayalı olarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimi ve başarısı ile birlikle onların mutlu, üretken, onurlu ve sorumlu bir insan olarak yetişmelerine özel bir önem verilmektedir. Böyle bir yaklaşım temelinde hazırlanan programların öğrenciye kazandırılmasında uygulanan yöntem de “Tam Öğrenme” yöntemidir.

Haber Sahibi

Tarih

24 Ağustos 2000

Etiketler

2000