21. yy. İnsanı Nasıl Olmalı

21. yy. İnsanı Nasıl Olmalı

Dünya insanlarıyla iletişim kurabilecek evrensel bir dile ve evrensel değerlere sahip düşüncelerini doğası ve tam olarak ifade edebilen, ifade edilenleri doğru algılayıp yorumlayabilen, olaylar, kişiler, nesneler arasında ilişki kurabilen, bu ilişkilerden sonuçlar çıkaran, çıkardığı sonuçlan başka alanlarda kullanabilen, bilimin ve teknolojinin gelişmesini sürekli izleyen, bilgi edinme yollarını ve bilgiyi kullanma yöntemlerini iyi bilen, bir birey olmak zorundadır.

Tarih

01 Haziran 1997

Etiketler

1997