Gyiad - Eşitlik Zamanı

İş dünyasında ZAMAN EŞİTLİK ZAMANI…

 

Dünya hızla dönüşüyor. Bu dönüşüm, teknoloji ve bilimin de etkisi ile cinsiyetler arası eşitsizliğin azalmasına katkı sağlıyor. Ancak maalesef, kadınların ekonomik ve siyasi hayata katılımı beklenen hızda gerçekleşmiyor. 

Oysa toplumun yarısını oluşturan kadınlar, ekonomik ve toplumsal hayatta ve karar alma mekanizmalarında yer aldıklarında, insani gelişme sağlanıyor, toplumlar gelişiyor. Üstelik ekonomik kalkınma da kadın ve erkeğin eşit temsiline ihtiyaç duyuyor. Kadın ve erkek kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığında sosyal ve ekonomik kalkınma artıyor.


Yazdır   e-Posta